Bridge to the future

Grand opening of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge